2022 Breakthrough Articles

Construction of a cross-species cell landscape at single-cell level

Renying Wang, Peijing Zhang, Jingjing Wang, Lifeng Ma, Weigao E, Shengbao Suo, Mengmeng Jiang, Jiaqi Li, Haide Chen, Huiyu Sun, Lijiang Fei, Ziming Zhou, Yincong Zhou, Yao Chen, Weiqi Zhang, Xinru Wang, Yuqing Mei, Zhongyi Sun, Chengxuan Yu, Jikai Shao, Yuting Fu, Yanyu Xiao, Fang Ye, Xing Fang, Hanyu Wu, Qile Guo, Xiunan Fang, Xia Li, Xianzhi Gao, Dan Wang, Peng-Fei Xu, Rui Zeng, Gang Xu, Lijun Zhu, Lie Wang, Jing Qu, Dan Zhang, Hongwei Ouyang, He Huang, Ming Chen, Shyh-Chang NG, Guang-Hui Liu, Guo-Cheng Yuan, Guoji Guo, Xiaoping Han

Nucleic Acids Research, gkac633, https://doi.org/10.1093/nar/gkac633